1. Sayı Başyazı Kırkayak Dergisi ile Merhaba

Kategori: Genel | 0

KIRKAYAK Dergisi ile Merhaba

Gaziantep’in tarihi geçmişindeki zengin kültürel birikiminin içinde otuz yılı aşan çalışmalarımın bir yenisiyle sizlere merhaba diyebilmenin mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım.

Bir coğrafyada yaşamlarını oluşturmaya başlayan kavimler, devraldıkları kültür mirasına kendilerine özgü olanları da ekleyerek, başka bir uygarlıklar oluşturacaklardır.

Medeniyetler yıkılsa da onların bıraktığı değerlerinin tamamen silinmesi mümkün değildir. Çünkü her medeniye kendisinden önceki medeniyetlerin mirası üstünde varlığını oluşturur ve tarihe mal olur. Yazılı belgeler ise bu bütünlüklerin geleceğe intikali için kaleme alınmışlardır.

Yaşamını devam etmekte olan medeniyetlerin en güçlü kültür dinamiğini ise yerel kültürler oluşturmaktadır. Yerel kültürlerin kaybolmaya yüz tutması, toplumsal değer yargılarının da kaybolmasına neden olacaktır. Yerel kültürlerini kuşaktan kuşağa aktarmayan medeniyetlerin geleceği ise karanlığa mahkumdur.

Tarihin en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Gaziantep; bulunduğu coğrafya da kendisine özgü tarihi bir yerel kültüre sahiptir. Bu değerli kültür bütünlüğü, sosyal ve ekonomik yaşamda, özünü kaybetmeden yaşamıştır. Bunun en büyük nedeni ise Gaziantep halkının tarih boyunca ağır bedeller ödemesine rağmen ona hep sahip çıkmış olmasıdır. İşte bu sahiplenme beraberinde aynı zamanda bir hemşerilik kültürünün de doğmasına ve tarihe mal olmasına da neden olmuştur. Gaziantep’in bu kültürel anlayışı bugün ülkemizin de sınırlarını aşarak çeşitli ülkelerin kültüründe yer edinmeyi de başarmıştır. Bu var oluş her Gaziantepliyim diyebilen için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır.

Bizler Tarihi bir zenginliğe sahip olan Gaziantep yerel kültürünü, günümüzün sosyal ve ekonomik yaşam akışı içinde sizlerle uzun soluklu beraber olma hedefiyle başlangıç yapmış bulunmaktayız. Kırkayak dergisi olarak; ilerleyen süreçte daha geniş perspektifli bir bakışı sizlerle baylaşmak arzusundayız.

Sayfalarında Gaziantep ve coğrafyasının bütünlüğünü bulabileceğiniz, tarafsız ve bağımsız kültür dergisi olan Gaziantep KIRKAYAK dergisini 2011 yılında sizlerle buluşturuyoruz. Dergimizin amacı Türkiye ve dünyadaki Gaziantep ve Gaziantep’le ilgili birikimi hedef kitlesine doğrudan sunmaktır.

Üç ayda bir yayımlanacak Kırkayak Dergisi yerel kültür alanındaki başlangıcından beli bir süre sonra bulunduğu coğrafi alanında ki diğer önemli konulara da vurgu yapabilecek verilere dayalı dosya konusu çerçevesinde akademik makalelere, değerlendirme ve tanıtımlara yer verecektir.

Kırkayak dergisi; her nesil ve kesimden insana hitap edecek; Gaziantep’in tarihsel –nostalj, bilim, eğitim sosyal yaşam, ekonomi, sivil toplum, ve güncel kültür –sanat ile çağın farklı rasyonel bakışışlara sahip gençliğin ilgi alanlarına yönelik yayım yapmayı amaçlamaktadır. İlkeleri ile yayınladığı konuları okuyucusuna çok iyi anlatacak bir misyona sahip olma meşalesini söndürmemeye çalışacaktır.

Dergimiz zengin bir içerikle, yerel kültür ve diğer başlıkları hedef kitlesine iyi örneklerle tanıtıp, bunların yaygınlaşmasına katkıda bulunarak ilgi ve okuyucu inisiyatif alanını güçlendirmek arzusuyla yön verecektir.

Dergimizin, yayın kadrosu bütünlüğün farklılıklarını kabul edebilme temelinde bir araya gelmiş olduğundan, Gaziantep hakkında ki tarafsız ve bağımsız her türlü kültürel algı ve değişim farklılıklarına açık olacaktır. İlke olarak Gaziantep hakkın da ki her türlü bilimsel ve entelektüel düşüncenin tarafsız ve bağımsız inisiyatif bilincinin gelişimine katkı sağlayacağı kanaatini taşımaktadır.

Yayın kalitesini her zaman önde tutacak olan dergimiz, başarısını kanıtlamak ve Gazianteplilik ilkesini şiar edinmiş bir bakış açısının perspektifi için de yayın hayatına devam edecektir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum, kuruluş ve bireylerle bu bakış açısındaki paylaşımlarını da sürdürecektir.

Katkılarınızla yaşamına devam edecek olan dergimizde buluşmak dileğiyle, sevgiler ve saygılar.

Hüseyin Aldoğan

Kırkayak Dergisi

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni