2. Sayı Dil ve Kültür

Kategori: Genel | 0

Dil ve Kültür

Bir yayıncı için en zor olan bir yayının ilk sayısını okuyucuları ile buluşturmaktır. Kırkayak dergisinin ilk sayısını sizlerle buluşturmak için ben de yılların yayıncısı olarak bu zorluğu yaşayanlardan birisi oldum. Kırkayak dergisinin sizlerin beğeni ve takdirini kazanmış olması ise en büyük mutluluğum oldu.

Değerli dost ve Gaziantepli hemşerilerimle bir ekip ruhu içinde ilk sayısını sizlerle buluşturduğumuz dergimizde seçilen konular, içerik ve tasarımın beğeni kazanması bizleri yeni sayılar için cesaretlendirdi.

Tarihi bir geçmişe sahip olan Gaziantep gibi bir kentin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara intikal edebimesi için bir yayına başlamak büyük bir sorumluluk ister. Kendine özgü evrensel tarihi değerlere sahip olan Gaziantep’in kültürü, halen varlığını sürdürdüğü coğrafyada tarihi medeniyetlerinin kültür etkileşimlerine rağmen özü itibarıyla değişime uğramadan varlığını korumuştur. Bu nedenle bundan sonra da bu bütünlüğün korunması büyük bir önem taşımaktadır.

Kültürünü koruyan topluluklar da bunu sağlayan en önemli faktör dil olmuştur. Kültür değerleri siyasallaşmamış topluluklarda kalıcılık ortak dille sağlanmıştır. Gaziantep bu konuda tarihsel yerini almıştır. Özellikle son dönemlerde çok değerli bir dilbilimcisi olan Ömer Asım Aksoy’u Türkiye’ye kazandırmakla da büyük bir gurura ve onura sahiptir. Toplulukların tarihsel yönetimleri ile kültürlerin iletişim aracı olan dil birbirlerini tamamlayan en büyük etkenlerdir. Bakınız Büyük filozof Konfüçyüs’e sormuşlar*: – Bir memleketi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük filozof şöyle cevap veriyor: – Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerin devam eder: – Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa TÖRE VE KÜLTÜR bozulur. Töre ve kültür bozulursa ADALET yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey DİL kadar önemli değildir.

Gaziantep, yerel kültürünü gerek geçmiş dönemlerde gerekse günümüzde göç ve diğer nedenlerle katılmış bulunan topluluklara da kabullendirme ve benimsetme başarısını göstermiştir. Özgün dil aksanı ve güncel folklorik kültürüyle de bunun Gaziantep’te yaşayanlar tarafından ifade edildiğini görmekteyiz. Özellikle sanayi kenti olması nedeniyle iyi bir iletişim diline sahiptir. Sofra ve sosyal yaşamdaki zenginlik yerel kültürün daha da sağlıklı algılanmasını ve kabulünü kolaylaştırıyor. Ayrıca bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle de ayrı bir kültürel öneme sahiptir. Bu değerlerin bütünlüğünü dergimizde yansıtmaya çalışmak için büyük bir özen göstermeye devam edeceğiz. Yayın ilkelerimizin ilk sırasında yer alan devamlılığını koruyacağımız bu akış için bütün Gaziantepli bilim adamı, resmi kurum ve özel sektör kuruluşları, yerel ve ulusal gazeteci yazar, sanatçı, araştırmacı, işadamı, esnaf, Gaziantepli sivil toplum kuruluşların yönetici ve üyeleri, Gaziantep’e göç etmiş topluluk bireyleri ile Gaziantep halkının görüş ve önerilerine yer vererek başarmaya çalışacağız. Bu nedenle sizlerin katkıları bizleri mutlu edecektir.

Dergimizin birinci sayısını Gaziantep ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki kurumlara, özel sektör kuruluşlarına, sivil toplu kuruluşları ile bizlerden talepte bulunan Gaziantepli hemşerilerimize ulaştırmaya çalıştık. Gaziantep ve Gazianteplilerin yaşadığı yerlere temsilcilerimiz aracılığıyla dergimizi ulaştırmaya devam edeceğiz.

Gaziantep kültür, sosyal yaşam, ticaret ve diğer sosyal faaliyetler konusunda görüş belirtmek isteyenlere yayıncılık ilke ve yazım kuralları içinde dergimizde yer vermekten de onur duyarız.