VİZYON
“Ulusal ve uluslararası alanda, Gaziantep Yerel Kültürünün yaşaması için tarafsız ve bağımsız bir yayın olarak

varlığını devam ettirecek bir kimliğe sahip olmak.

 

MİSYON
” Gaziantep’in kaybolmaya yüz tütmüş ve kaybolan Yerel Kültürünün  yeniden yaşatılması için

kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, bilimsel ve etik değerler ışığında araştırma, eğitim ve

yayın faaliyetlerinde bulunmak, projeler geliştirmek ve  bu konudaki çabaları desteklemektir.”