YAZI  TESLİM  KURALLARI

 

 1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word (7 veya 8 ve üstü versiyon, IBM Uyumlu ) programında yazılmış olmalıdır.
 2. Yazılar, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve 1.15 satır aralığıyla yazılmalıdır. sayfamın kenar boşlukları Sol : 1.5 sağ : 1.5 Üst : 1.5 Alt : 1.5 Kenar boşluklarında olacak. Elektronik posta veya internet ortamında iletilemeyecek yazı ve görsellerin CD de, eğer görseller CD’lenmemiş ise görsellerin orijinallerinin posta ile iletimleri sağlanacaktır.
 3. Akademik makalelerin kaynakça ile birlikte 10 sayfayı geçmemesi tercih edilir. Akademisyen isterse Makalelerin 100 kelime civarında İngilizce ve Türkçe özetleri de yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir. (Bir makalenin konusu 2 dergi sayısında sonlandırılacaktır)
 4. Yazıda paragraflar girintili olmalı, girintiler tab tuşu ile yapılmalıdır.
 5. Gönderilecek yazıların başka bir yerde yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması dikkate değer arzumuzdur.
 6. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil, makaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlığı, yazarın adresi, telefonu, varsa e–posta adresive faks numarası yer almalıdır.
 7. Yayın kurulu veya editörlerin raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.
 8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi kurullarına aittir. Kurulara temsilen derginin yönetimi karara ilişkin bir bilgilendirmeyi, e en kısa sürede yazarlara gönderecektir
 9. Makale yazan yazar bir adet şahsi fotoğrafını ve kısaca biyografisini ekte iletecektir

 

E-posta: kirkayakdergisi@kirkayakdergisi.com

Kaynakların Düzenlenmesi

Metin içinde kaynak gösterme

 1. Ana metindeki tüm göndermeler metin içi dipnot sistemi ile belirtilir. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazarın veya yazarların soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır; a.g.e., a.g.m. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örnek: (Okay, 2000: 71-76)
 2. Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Örnek: Köylüoğlu (1993: 51), düşünce alışkanlıklarının “Ben” değeri toptancılığının ve tiryakiliğinin, en dolaysız ifadesi olduğunu söylemektedir.
 3. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır. Örnek: (Güzel ve Barlas 1996:122)
 4. Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ibaresi kullanılmalıdır. Örnek: (Barlas vd., 1996: 149)
 5. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Barlas, 1982: 121; Güzel, 1995: 94)
 6. Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalı ve bu notlar metin içinde 1,2,3 şeklinde sıralanmalıdır. Bu not içinde yapılacak göndermelerde de yukarıdaki yöntem uygulanmalıdır.

Kaynakçanın Düzenlenmesi

 1. Kaynakçada sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.
 2. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b, c…” ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.

Kitap

Bostancı, H.Aldoğan. (1992). Toplum, Kültür ve Tarih. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çeviri Kitap

AMACOM, Ken Cooper (1996): Sözsüz İletişim. çev: Tunç Yalkı İstanbul: İlgi Yayınları.

Derleme Kitap

MEHMET, Melih. der. (1995). Anadolu Halk Müziği? İstanbul: Can Yayıncılık.

Derleme Kitapta Makale

BARLAS  Uğurol  (2010). “Gaziantep Kent Kültürünün Yabancıları Çekişi ve Onlarla Etkileşimi”. Uğürol Barlas. Gaziantep Üzerine Araştırmalar ve Notlar? der.  İstanbul: MVT Yayıncılık.2010

Dergide Makale

Çolak H. Ege E. Annelerin Ateşli Çocukların Bakımına Yönelik Uygulamalarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 1996. 2(2):16-20.

Yayımlanmamış Tez

Gündüz,(Özer), M., (1985), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkezi Açıköğretim Programları (İktisat ve İş İdaresi) Birinci Yıl Uygulamasının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi (Doktora Tezi)

Tebliğ

Şimşek O, Görgülü A, Yanık B, Çobanoğlu S: Deneysel Künt Kafa Travmasında Nonkompetitif Eksitatör Aminoasit Reseptör Antagonisti Memantin’in Etkileri (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001, Antalya.

İnternette Makale

ÖZER:, Halis . (2008 )“Günümüz İtibariyle Sivil Toplum Kuruluşlarının İktisadi ve Sosyal Fonksiyonları”. http://www.baltalimani.com/pdf/stkivesos.pdf